PN-EN 61300-2-7:2013-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-7: Badania -- Moment zginający

Zakres

W niniejszej części IEC 61300 przedstawiono szczegółowo procedurę określania odporności urządzenia światłowodowego na oddziaływanie momentu zginającego, jakie może pojawić się w trakcie eksploatacji, składowania i/lub transportu. Podstawowym celem badania jest umożliwienie obserwacji momentu zginającego. Moment zginający może skutkować zjawiskami które zaburzą funkcjonalną użyteczność, spowodują utratę wytrzymałości mechanicznej i spowodują zmiany ważnych parametrów mechanicznych. Dodatkowo może wystąpić degradacja właściwości optycznych. Jednostką wyrobu może być złącze, spoina lub kombinacja innych urządzeń przeznaczonych do zastosowania w technice światłowodowej

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-2-7:2013-08 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-7: Badania -- Moment zginający
Data publikacji 19-08-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-2-7:2013 [IDT], IEC 61300-2-7:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-2-7:2002 - wersja angielska
ICS 33.180.20