PN-EN 61300-2-17:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-17: Badania -- Zimno

Zakres

Zdefiniowano procedurę określania zdolności przyrządu światłowodowego do wytrzymywania warunków środowiskowych z przedłużonym oddziaływaniem niskich temperatur (zimna), które może wystąpić podczas eksploatacji, magazynowania i/lub transportu. Procedura ta nie ocenia zdolności przyrządu do pracy w temperaturze zmiennej, w takim przypadku zastosowanie ma PN-EN 61300-2-2

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-2-17:2011 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-17: Badania -- Zimno
Data publikacji 26-08-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-2-17:2011 [IDT], IEC 61300-2-17:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-2-17:2004 - wersja angielska
ICS 33.180.20