PN-EN 61300-2-17:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61300-2-17:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-17: Badania -- Zimno

Zakres

Zdefiniowano procedurę określania przydatności przyrządu światłowodowego do działania w warunkach środowiskowych o obniżonej temperaturze (zimno), która może pojawić się w warunkach eksploatacji, magazynowania lub podczas transportu. Procedura nie ocenia zdolności przyrządu do pracy w temperaturze zmiennej, w tym przypadku zastosowanie ma norma PN-EN 61300-2-22

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-2-17:2004 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-17: Badania -- Zimno
Data publikacji 15-08-2004
Data wycofania 26-08-2011
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-2-17:2003 [IDT], IEC 61300-2-17:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-2-17:2002 - wersja polska
ICS 33.180.20
Zastąpiona przez PN-EN 61300-2-17:2011 - wersja angielska