PN-E-06106:1968 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06106:1989 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Rozłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące rozłączników na napięcia znamionowe izolacji do 35 kV, na znamionowe prądy ciągłe do 2500 A, na częstotliwości znamionowe 50 lub 60 Hz, przeznaczonych do pracy w warunkach środowiskowych podanych w 1.2.
W przypadku rozłączników silnikowych i rozłączników z wbudowanymi wkładkami bezpiecznikowymi oraz w przypadku rozłączników przeznaczonych do pracy:
— w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem wybuchowym,
— w podziemiach kopalni (nawet bezpiecznych pod względem wybuchowym),
— w miejscach o charakterze specjalnym, np. w pomieszczeniach zawierających gazy i pary korodujące,
— w obiektach komunikacyjnych (statki, tabor trakcji elektrycznej),
— w klimacie tropikalnym postanowienia normy wymagają uzupełnień.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06106:1968 - wersja polska
Tytuł Rozłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 29-06-1968
Data wycofania 06-09-1989
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Zastępuje PN-E-06100:1964 - wersja polska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-E-06106:1989 - wersja polska