Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Łączniki wysokonapięciowe prądu zmiennego -- Wymagania i badania techniczne

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania techniczne dotyczące łączników jedno- i wielobiegunowych (odłączników i uziemników, rozłączników, wyłączników, bezpieczników i zwieraczy) wraz z ich wyposażeniem związanym, przeznaczonych do pracy w urządzeniach elektrycznych prądu zmiennego o napięciu wyższym od 1kV, w warunkach środowiskowych określonych w 1.3.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06100:1964 - wersja polska
Tytuł Łączniki wysokonapięciowe prądu zmiennego -- Wymagania i badania techniczne
Data publikacji 01-07-1964
Data wycofania 30-06-1970
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Zastępuje PN-E-06100:1951 - wersja polska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-E-06110:1969 - wersja polska, PN-E-06109:1968 - wersja polska, PN-E-06107:1968 - wersja polska, PN-E-06108:1968 - wersja polska, PN-E-06105:1969 - wersja polska, PN-E-06106:1968 - wersja polska