PN-E-06109:1968 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyzwalacze pierwotne nadprądowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące wyzwalaczy pierwotnych nadprądowych prądu przemiennego wnętrzowych, przeznaczonych do pracy z łącznikami prądu przemiennego o napięciu powyżej 1 kV.
Norma obejmuje wyzwalacze nadprądowe pierwotne prądu przemiennego zwłoczne o charakterystyce niezależnej i bezzwłoczne, przeznaczone do pracy w warunkach środowiskowych określonych w 1,2.
Norma nie obejmuje wyzwalaczy termicznych, temperaturowych, termobimetalowych i ryglowanych.
W przypadku pracy w warunkach środowiskowych odmiennych niż określone w 1.2 postanowienia normy mogą wymagać uzupełnienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06109:1968 - wersja polska
Tytuł Wyzwalacze pierwotne nadprądowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 23-12-1968
Data wycofania 15-09-2014
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Zastępuje PN-E-06100:1964 - wersja polska
ICS 29.130.10