PN-E-06108:1968 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06108:1974 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Zwierniki wysokonapięciowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące zwierników jednobiegunowych, przeznaczonych do pracy w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym izolacji 110 i 220 kV,o skutecznie uziemionym punkcie zerowym wg PN-60/E-05001, o częstotliwości znamionowej 50 lub 60 Hz, w warunkach środowiskowych podanych w 1.2,

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06108:1968 - wersja polska
Tytuł Zwierniki wysokonapięciowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 04-07-1968
Data wycofania 29-06-1975
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Zastępuje PN-E-06100:1964 - wersja polska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-E-06108:1974 - wersja polska