PN-E-06108:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Zwierniki wysokonapięciowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące zwierników wysokonapięciowych napowietrznych, jedno-biegunowych, przeznaczonych do pracy w sieciach energoelektrycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym 110 i 220 kV z uziemionym punktem zerowym, przy współczynniku uziemienia wg PN-75/E-05001 nie większym niż 60%, o częstotliwości znamionowej 50 Hz w warunkach środowiskowych podanych w 1.2.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06108:1974 - wersja polska
Tytuł Zwierniki wysokonapięciowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 26-06-1974
Data wycofania 10-08-2015
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Zastępuje PN-E-06108:1968 - wersja polska
ICS 29.130.10