PN-E-06110:1969 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06113:1977 - wersja polska, PN-E-01000:1974 - wersja polska, PN-E-06110:1977 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe ograniczające prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące bezpieczników (składających się zazwyczaj z podstawy bezpiecznika - PB i wkładki bezpiecznika - WB²) na napięcie znamionowe izolacji do 35 kV, na częstotliwość znamionową 50 lub 60 Hz, przeznaczonych do pracy w warunkach środowiskowych podanych w 1.2.
W przypadku bezpieczników przeznaczonych do pracy:
- w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem wybuchowym,
- w podziemiach kopalń (nawet bezpiecznych pod względem wybuchowym),
- w miejscach o charakterze specjalnym,np. w pomieszczeniach zawierających gazy i pary korodującą,
- w obiektach komunikacyjnych (statki, tabor trakcji elektrycznej),
- w klimacie tropikalnym,
postanowienia normy wymagają uzupełnień.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06110:1969 - wersja polska
Tytuł Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe ograniczające prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 27-06-1969
Data wycofania 01-01-1978
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Zastępuje PN-E-06100:1964 - wersja polska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-E-06113:1977 - wersja polska, PN-E-06110:1977 - wersja polska, PN-E-01000:1974 - wersja polska