PN-E-06110:1977 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06110:1992 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe ograniczające prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące bezpieczników topikowych piaskowych ograniczających na znamionowe napięcie wyłączeniowe od 7,2 kV do 36 kV prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50 Hz, przeznaczonych do pracy w warunkach podanych w 1.3.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06110:1977 - wersja polska
Tytuł Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe ograniczające prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 16-03-1977
Data wycofania 12-12-1993
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Zastępuje PN-E-06110:1969 - wersja polska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-E-06110:1992 - wersja polska