PN-EN 1473:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1473:2008 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Instalacje i urządzenia dla skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie instalacji lądowych

Zakres

Podano wytyczne dotyczące projektowania, konstrukcji i użytkowania lądowych stacjonarnych instalacji do ciekłego gazu ziemnego (LNG), łącznie z instalacjami do skraplania, magazynowania, odparowania, przesyłania i przeładunku LNG o pojemności powyżej 200 ton. Dodano trzy dodatkowe rozdziały dotyczące: urządzenia morskie (5), szkolenia dla prowadzenia ruchu (17) oraz zarządzania ryzykiem. Dodano dwa załączniki: Wartości graniczne promieniowania cieplnego (A) oraz klasyfikacja sejsmiczna (C). Podano definicje 30 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1473:2007 - wersja angielska
Tytuł Instalacje i urządzenia dla skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie instalacji lądowych
Data publikacji 05-03-2007
Data wycofania 30-04-2008
Liczba stron 131
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN 1473:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1473:2006 - wersja polska
ICS 75.200
Zastąpiona przez PN-EN 1473:2008 - wersja polska