PN-E-06113:1977 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60282-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe, gazowydmuchowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące bezpieczników topikowych gazowydmuchowych na znamionowe napięcie wyłączeniowe od 7,2 kV do 123 kV prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50 Hz.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06113:1977 - wersja polska
Tytuł Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe, gazowydmuchowe prądu przemiennego -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 16-03-1977
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Zastępuje PN-E-06110:1969 - wersja polska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60282-2:1999 - wersja polska