PN-IEC 60282-2:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Bezpieczniki gazowydmuchowe

Zakres

Podstawową zawartością normy są wymagania, jakie powinny spełniać poprawnie zbudowane wysokonapięciowe bezpieczniki gazowydmuchowe w badaniach typu i wyrobu. Norma ustala sposób przeprowadzania tych badań oraz ocenę ich wyników. W części informacyjnej zawarto między innymi nazewnictwo niektórych wielkości elektrycznych oraz dotyczące bezpiecznika i jego części, klasyfikację bezpieczników oraz wskazówki ich doboru

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60282-2:1999 - wersja polska
Tytuł Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Bezpieczniki gazowydmuchowe
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 31-08-2020
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza IEC 60282-2:1995 [IDT], IEC 60282-2:1995/AMD1:1997 [IDT], HD 636 S1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-E-06113:1977 - wersja polska
ICS 29.120.50