PN-EN 60999-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Osprzęt połączeniowy -- Miedziane przewody elektryczne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów o przekrojach większych niż 35 mm2 do 300 mm2

Zakres

Dotyczy elementów zaciskowych gwintowych i bezgwintowych do osprzętu połączeniowego, występujących jako oddzielne obiekty lub jako integralne części wyposażenia, do łączenia miedzianych przewodów elektrycznych sztywnych i/lub giętkich o powierzchni przekroju od 35 mm2 do 300 mm2 włącznie oraz równoważnych rozmiarach AWG na napięcie znamionowe nie przekraczające 1000 V prądu przemiennego o częstotliwości do 1000 Hz włącznie lub 1500 V prądu stałego

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60999-2:2006 - wersja polska
Tytuł Osprzęt połączeniowy -- Miedziane przewody elektryczne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów o przekrojach większych niż 35 mm2 do 300 mm2
Data publikacji 16-03-2006
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60999-2:2003 [IDT], IEC 60999-2:2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-IEC 60999-2:2002 - wersja polska, PN-EN 60999-2:2005 - wersja angielska
ICS 29.120.20, 29.120.30