PN-EN 60999-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60999-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Osprzęt połączeniowy -- Miedziane przewody elektryczne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych -- Część 2: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów od 35 mm2 do 300 mm2 (włącznie)

Zakres

Dotyczy elementów zaciskowych gwintowych i bezgwintowych do osprzętu połączeniowego, występujących jako oddzielne obiekty lub jako integralne części wyposażenia, do łączenia miedzianych przewodów elektrycznych sztywnych i/lub giętkich o powierzchni przekroju od 35 mm2 do 300 mm2 włącznie oraz równoważnych rozmiarach AWG na napięcie znamionowe nie przekraczające 1000 V prądu przemiennego o częstotliwości do 1000 Hz włącznie lub 1500 V prądu stałego

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60999-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Osprzęt połączeniowy -- Miedziane przewody elektryczne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych -- Część 2: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów od 35 mm2 do 300 mm2 (włącznie)
Data publikacji 15-01-2005
Data wycofania 16-03-2006
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60999-2:2003 [IDT], IEC 60999-2:2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.20, 29.120.30
Zastąpiona przez PN-EN 60999-2:2006 - wersja polska