PN-ISO 8358:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Nawozy stałe -- Przygotowanie próbek do oznaczań chemicznych i fizycznych

Zakres

Podano metody przygotowania próbek do badań oraz próbek analitycznych z próbek laboratoryjnych nawozu stałego w celu wykonania oznaczań chemicznych lub fizycznych. Norma nie obejmuje sposobu przygotowania próbek do pewnych oznaczań fizycznych, które wymagają odważek większych niż 2 kg. Wyszczególniono aparaturę, a w załączniku wymagania dla sit kontrolnych. Normę należy stosować do wszystkich nawozów stałych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8358:1994 - wersja polska
Tytuł Nawozy stałe -- Przygotowanie próbek do oznaczań chemicznych i fizycznych
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 03-11-2020
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza ISO 8358:1991 [IDT]
ICS 65.080