PN-EN 872:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 872:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie zawiesin -- Metoda filtracji przez filtry z włókna szklanego

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawiesin w wodzie surowej, ściekach oraz ściekach oczyszczonych z zastosowaniem filtracji przez filtry z włókna szklanego. Dolna granica oznaczalności wynosi około 2 mg/l, górna granica nie została ustalona

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 872:2002 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie zawiesin -- Metoda filtracji przez filtry z włókna szklanego
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 06-12-2002
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN 872:1996 [IDT]
Zastępuje PN-C-04559-02:1972 - wersja polska
ICS 13.060.30, 13.060.60
Zastąpiona przez PN-EN 872:2002 - wersja polska