PN-EN 1482-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Nawozy i środki wapnujące -- Pobieranie i przygotowanie próbek -- Część 2: Przygotowanie próbek

Zakres

Opisano metody pomniejszania, dzielenia i przygotowania próbek nawozów i środków wapnujących oraz ustalono wymagania dotyczące protokołu pobierania próbek. Określono również metody przygotowania próbki do badań i próbki analitycznej z próbki laboratoryjnej nawozów do badań fizykochemicznych. Norma nie uwzględnia przygotowania próbek do określonych badań fizycznych, które wymagają próbki analitycznej o masie większej niż 2kg

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1482-2:2008 - wersja polska
Tytuł Nawozy i środki wapnujące -- Pobieranie i przygotowanie próbek -- Część 2: Przygotowanie próbek
Data publikacji 20-05-2008
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 1482-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1482-2:2007 - wersja angielska
ICS 65.080