PN-EN 1482-3:2016-09 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Nawozy i środki wapnujące -- Pobieranie i przygotowanie próbek -- Część 3: Pobieranie próbek z hałd

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do pobierania próbek nawozów mineralnych i środków wapnujących dostarczonych lub gotowych do dostarczenia stronom trzecim w całości lub mniejszych partiach, jeżeli takie dostawy lub gotowość do dostawy podlegają przepisom prawnym.
Aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi, w szczególności w odniesieniu do dokładności obowiązkowych lub dobrowolnych deklaracji ustawowych, w niniejszej Normie Europejskiej określono plany i metody pobierania próbek z partii nawozów stałych lub środków wapnujących z hałd luzem, jeśli pobieranie próbek w ruchu nie jest możliwe. Metody określone w tym dokumencie nie mają zastosowania w celu uzyskania próbek do takiej analizy fizycznej lub analizy chemicznej, dla której wyniki mogą ulegać zmianie przez segregację granulometryczną cząstek.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do nawozów mineralnych jednoskładnikowych, do jednorodnych nawozów kompleksowych oraz do zmielonych lub granulowanych środków wapnujących.
Metody opisane w tym dokumencie nie są odpowiednie do pobierania próbek innych rodzajów nawozów, na przykład nawozów mieszanych.
UWAGA Termin „nawóz" jest stosowany w całym tekście niniejszej Normy Europejskiej i obejmuje środki wapnujące, o ile nie podano inaczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1482-3:2016-09 - wersja polska
Tytuł Nawozy i środki wapnujące -- Pobieranie i przygotowanie próbek -- Część 3: Pobieranie próbek z hałd
Data publikacji 30-11-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 1482-3:2016 [IDT]
ICS 65.080