PN-Z-19006:2023-04 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby -- Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w nawozach organicznych

Zakres

W niniejszej normie podano metodę wykrywania żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzajów: Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w próbkach nawozów organicznych, tj. próbkach substancji organicznych i organiczno-mineralnych stosowanych w nawożeniu, z wyłączeniem substancji zawierających osady ściekowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-19006:2023-04 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby -- Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w nawozach organicznych
Data publikacji 25-04-2023
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
ICS 13.080.99