PN-EN 1482-2:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1482-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Nawozy i środki wapnujące -- Pobieranie i przygotowanie próbek -- Część 2: Przygotowanie próbek

Zakres

Opisano metody pomniejszania, dzielenia i przygotowania próbek nawozów i środków wapnujących oraz ustalono wymagania dotyczące protokołu pobierania próbek. Określono również metody przygotowania próbki do badań i próbki analitycznej z próbki laboratoryjnej nawozów do badań fizykochemicznych. Norma nie uwzględnia przygotowania próbek do określonych badań fizycznych, które wymagają próbki analitycznej o masie większej niż 2kg

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1482-2:2007 - wersja angielska
Tytuł Nawozy i środki wapnujące -- Pobieranie i przygotowanie próbek -- Część 2: Przygotowanie próbek
Data publikacji 05-03-2007
Data wycofania 20-05-2008
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 1482-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1482:2000 - wersja polska
ICS 65.080
Zastąpiona przez PN-EN 1482-2:2008 - wersja polska