PN-EN 14010+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku

Zakres

Wprowadzono odniesienia do serii norm EN ISO 12100. Dodano wymagania dotyczące podania w instrukcji użytkowania informacji związanych z metodami działania stosowanych w razie wypadku lub awarii. Dostosowano wymagania dotyczące znakowania urządzenia do wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Zmodyfikowano załącznik informacyjny ZA dotyczący powiązania niniejszej normy z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/WE oraz załącznik informacyjny ZC dotyczący powiązania niniejszej normy z wymaganiami dyrektywy 2004/108/WE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Dodano załącznik informacyjny ZB dotyczący powiązania niniejszej normy z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14010+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku
Data publikacji 29-10-2009
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 14010:2003+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 14010:2004 - wersja angielska
ICS 53.020.99, 53.080, 33.100.01