PN-EN 14010:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14010+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku

Zakres

Określono techniczne wymagania w celu zminimalizowania zagrożeń powstających podczas instalowania, użytkowania i konserwacji urządzeń z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów samochodowych, oraz wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Podano definicje 27 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14010:2004 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku
Data publikacji 15-11-2004
Data wycofania 29-10-2009
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 14010:2003 [IDT]
ICS 53.020.99, 53.080, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 14010+A1:2009 - wersja angielska