PN-EN 14141:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14141:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego -- Wymagania eksploatacyjne i badania

Zakres

Ustalono wymagania oraz odpowiadające im badania typu i próby fabryczne dotyczące armatury do rurociągów gazu ziemnego o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 16 bar. Wyłączono armaturę sterującą, armaturę zabezpieczającą oraz każdą armaturę o wielkości nominalnej DN 50 lub poniżej

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14141:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego -- Wymagania eksploatacyjne i badania
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 14-11-2013
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 14141:2003 [IDT]
ICS 23.060.01, 75.200
Zastąpiona przez PN-EN 14141:2013-11 - wersja angielska