PN-EN 60282-1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60282-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające

Zakres

Dotyczy wszystkich typów bezpieczników topikowych, wysokonapięciowych ograniczających przeznaczonych do pracy w warunkach wnętrzowych i napowietrznych, w sieciach prądu przemiennego 50 Hz i 60 Hz o napięciu znamionowym przekraczających 1 000 V. Niektóre bezpieczniki topikowe są produkowane z wkładkami bezpiecznikowymi wyposażonymi we wskaźnik zadziałania lub wybijak. Bezpieczniki te mieszczą się w zakresie niniejszej normy, lecz współdziałanie wybijaka z urządzeniem wyzwalającym łącznika nie wchodzi w zakres niniejszej normy. Podano 41 definicji terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60282-1:2008 - wersja polska
Tytuł Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające
Data publikacji 24-04-2008
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60282-1:2006 [IDT], IEC 60282-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60282-1:2006 - wersja angielska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 60282-1:2010 - wersja angielska