PN-EN 60282-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60282-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające prąd

Zakres

Norma dotyczy wszystkich typów bezpieczników topikowych, wysokonapięciowych ograniczających prąd, przeznaczonych do pracy w warunkach wnętrzowych i napowietrznych, w sieciach prądu przemiennego 50 Hz i 60 Hz o napięciach znamionowych przekraczających 1000 V. Niektóre bezpieczniki topikowe są produkowane z wkładkami bezpiecznikowymi wyposażonymi we wskaźnik zadziałania lub wybijak. Bezpieczniki te są objęte niniejszą normą, ale prawidłowe współdziałanie wybijaka z urządzeniami wyzwalającymi łącznika nie wchodzi w zakres niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60282-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające prąd
Data publikacji 26-07-2006
Data wycofania 24-04-2008
Liczba stron 93
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60282-1:2006 [IDT], IEC 60282-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60282-1:2003 - wersja angielska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 60282-1:2008 - wersja polska