PN-HD 620 S2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 476,00  PLN Z VAT: 585,48  PLN
Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie

Zakres

Dotyczy kabli o izolacji z tworzyw wytłaczanych na napięcia od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV stosowanych w sieciach rozdzielczych średnich napięć. Zapewniono, że kable spełniające podane wymagania, w warunkach właściwej eksploatacji, są bezpieczne i niezawodne w odniesieniu wymagań technicznych układu, którego część stanowią. Podano chrakterystyki i wymagania w zakresie produkcji, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na bezpieczeństwo. Określono metody sprawdzenia zgodności z tymi wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 476,00  PLN Z VAT: 585,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 620 S2:2010 - wersja angielska
Tytuł Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie
Data publikacji 27-04-2010
Liczba stron 660
Grupa cenowa XM
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 620 S2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-HD 620 S1:2002 - wersja angielska, PN-HD 620 S1:2002/A2:2006 - wersja angielska, PN-HD 620 S1:2002/A3:2007 - wersja angielska
ICS 29.060.20