PN-HD 60364-7-740:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków

Zakres

Podano minimalne wymagania dotyczace instalacji elektrycznej tymczasowo instalowanej dla przenośnych lub przewoźnych maszyn elektrycznych i urządzeń zawierających urządzenia elektryczne w celu ułatwienia bezpiecznego projektowania, instalowania i pracy. Maszyny i urządzenia są przeznaczone do wielokrotnej instalacji tymczasowo, bez pogorszenia bezpieczeństwa, na terenach targów, wesołych miasteczek, cyrków lub w podobnych miejscach

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-740:2009 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków
Data publikacji 05-03-2009
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-740:2006 [IDT], IEC 60364-7-740:2000 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-7-740:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-740:2009/A11:2017-10E