PN-HD 60364-7-703:2007 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące kabin sauny zainstalowanych na stałe i pomieszczeń, w których jest ogrzewacz sauny lub gdzie są zainstalowane urządzenia ogrzewania sauny

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-703:2007 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
Data publikacji 26-04-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-703:2005 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-7-703:2006 - wersja angielska, PN-IEC 364-703:1993 - wersja polska
ICS 91.140.50, 97.100.10