PN-HD 60364-7-753:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-753: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i wbudowane systemy grzewcze

Zakres

Norma ma zastosowanie dla wbudowanych systemów ogrzewania elektrycznego przy ogrzewaniu powierzchniowym. Odnosi się także do elektrycznych systemów ogrzewania przeciwoblodzeniowego, ochrony przed mrozem lub podobnych zastosowań. Obejmuje zarówno systemy wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Systemy grzewcze dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych (budowlanych), zgodne z normą IEC 60519, IEC 62395, IEC 60079-30-1 i IEC 60079-30-2 nie zostały uwzględnione.
UWAGA przykładowe systemy grzejne objęte tą normą to systemy grzejne dla:
Ścian, stropów, podłóg, dachów, rur spustowych, rynien, rur, schodów, chodników, nieutwardzonych zwartych powierzchni (np. boiska do piłki nożnej, trawniki).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-7-753:2014-12/AC:2014-12E

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-753:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-753: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i wbudowane systemy grzewcze
Data publikacji 08-12-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-753:2014 [IDT], IEC 60364-7-753:2014 [IDT]
Zastępuje PN-HD 384.7.753 S1:2011 - wersja niemiecka, PN-HD 384.7.753 S1:2011 - wersja angielska
ICS 91.140.50, 97.100.10
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-753:2014-12/AC:2014-12E