PN-HD 60364-7-740:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-740:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne montowane na konstrukcjach, urządzeniach rozrywkowych i w kioskach na targowiskach, w parkach rozrywki i cyrkach

Zakres

Podaje minimalne wymagania dotyczace instalacji elektrycznej tymczasowo instalowanej dla ruchomych lub przewoźnych maszyn elektrycznych i urządzeń zawierających urządzenia elektryczne w celu ułatwienia bezpiecznego projektowania, instalowania i pracy. Maszyny i urządzenia są przeznaczone do wielokrotnej instalacji, bez utraty bezpieczeństwa, tymczasowo na terenach rekreacyjnych, w parkach rozrywki, w cyrkach lub w podobnych miejscach

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-740:2006 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne montowane na konstrukcjach, urządzeniach rozrywkowych i w kioskach na targowiskach, w parkach rozrywki i cyrkach
Data publikacji 11-10-2006
Data wycofania 05-03-2009
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-740:2006 [IDT]
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-740:2009 - wersja polska