PN-EN 60999-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Osprzęt połączeniowy -- Miedziane przewody elektryczne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów od 0,2 mm2 do 35 mm2 (włącznie)

Zakres

Publikacja ma zastosowanie do elementów zaciskowych gwintowych i bezgwintowych do osprzętu połączeniowego, występujących jako oddzielne obiekty lub jako integralne części wyposażenia, do łączenia miedzianych przewodów elektrycznych, sztywnych i/lub giętkich o powierzchni przekroju 0,2 mm2 do 35 mm2 włącznie oraz równoważnych rozmiarach AWG na napięcie znamionowe nie przekraczające 1000 V prądu przemiennego o częstotliwości do 1000 Hz włącznie lub 1500 V prądu stałego. Na potrzeby niniejszej normy zdefiniowano i zastosowano 18 specjalistycznych terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60999-1:2002 - wersja polska
Tytuł Osprzęt połączeniowy -- Miedziane przewody elektryczne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów od 0,2 mm2 do 35 mm2 (włącznie)
Data publikacji 19-08-2002
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60999-1:2000 [IDT], IEC 60999-1:1999 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.20