PN-EN 60947-7-2:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe przewodu ochronnego do przewodów miedzianych

Zakres

W niniejszej części IEC 60947 określono wymagania dotyczące listew zaciskowych przewodu ochronnego z funkcją PE o przekrojach do 120 mm2 (250 kcmil) oraz listew zaciskowych przewodu ochronnego z funkcją PEN o przekrojach równych i większych od 10 mm2 (AWG 8), z elementami zaciskowymi gwintowymi lub bezgwintowymi, przeznaczonych przede wszystkim do zastosowań przemysłowych. UWAGA AWG jest skrótem "American Wire Gage" [Gage (US) = Gauge (UK)] kcmil = 1 000 cmil 1 cmil = 1 circular mil = powierzchnia przekroju kołowego o średnicy 1 mil 1 mil = 1/1000 cala Listwy zaciskowe przewodu ochronnego są stosowane do tworzenia elektrycznego i mechanicznego połączenia między przewodami miedzianymi i wspornikiem do mocowania. Normę stosuje się do listew zaciskowych przewodu ochronnego, przeznaczonych do przyłączania okrągłych przewodów miedzianych, specjalnie przygotowanych lub bez specjalnego przygotowania o przekrojach od 0,2 mm2 do 120 mm2 (AWG 24 do 250 kcmil), stosowanych w obwodach o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego o częstotliwości do 1 000 Hz lub 1 500 V prądu stałego, najczęściej w połączeniu z listwami zaciskowymi wg IEC 60947-7-1. Niniejsza norma może być stosowana jako wytyczne dla: listew zaciskowych przewodu ochronnego wymagających mocowania na przewodach specjalnych urządzeń, na przykład końcówek do szybkiego przyłączania lub połączeń owijanych itp.; listew zaciskowych przewodu ochronnego zapewniających bezpośrednie połączenie przewodów przez liniową lub punktową penetrację izolacji, na przykład połączenia przez przemieszczenie izolacji itp.; Jeżeli ma to zastosowanie, w niniejszej normie termin "element zaciskowy" jest stosowany zamiast terminu "zacisk". Uwzględniono to w przypadku odniesień do IEC 60947-1

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-7-2:2012 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe przewodu ochronnego do przewodów miedzianych
Data publikacji 23-07-2012
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-7-2:2009 [IDT], IEC 60947-7-2:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60947-7-2:2010 - wersja angielska
ICS 29.120.99, 29.130.20