PN-EN 60947-7-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych

Zakres

W niniejszej części IEC 60947 określono wymagania dotyczące listew zaciskowych z elementami zaciskowymi gwintowymi lub bezgwintowymi, przeznaczonych przede wszystkim do zastosowań przemysłowych lub podobnych i do mocowania na podstawie, zapewniających elektryczne i mechaniczne połączenia przewodów miedzianych. Normę stosuje się do listew zaciskowych przeznaczonych do przyłączania okrągłych przewodów miedzianych, specjalnie przygotowanych lub bez specjalnego przygotowania o przekrojach od 0,2 mm2 do 300 mm2 (AWG 24/600 kcmil), stosowanych w obwodach o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego o częstotliwości do 1 000 Hz lub 1 500 V prądu stałego. UWAGA AWG jest skrótem "American Wire Gage" [Gage (US) = Gauge (UK)] kcmil = 1 000 cmil 1 cmil = 1 circular mil = powierzchnia przekroju kołowego o średnicy 1 mil 1 mil = 1/1000 cala Niniejsza norma może być stosowana jako wytyczne dla: listew zaciskowych wymagających mocowania na przewodach specjalnych urządzeń, na przykład końcówek do szybkiego przyłączania lub połączeń owijanych itp.; listew zaciskowych zapewniających bezpośrednie połączenie przewodów przez liniową lub punktową penetrację izolacji, na przykład połączenia przez przemieszczenie izolacji itp.; specjalnych rodzajów listew zaciskowych, na przykład z diodami lub warystorami lub oprawkami podobnych elementów itp. Jeżeli ma to zastosowanie, w niniejszej normie termin "element zaciskowy" jest stosowany zamiast terminu "zacisk". Uwzględniono to przypadku odniesień do IEC 60947-1

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-7-1:2012 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych
Data publikacji 25-07-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-7-1:2009 [IDT], IEC 60947-7-1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60947-7-1:2010 - wersja angielska
ICS 29.130.20