PN-ISO 3972:2016-07 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Metody badania wrażliwości smakowej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono zestaw obiektywnych testów, których celem jest zapoznanie asesorów z analizą sensoryczną.
Podane metody badania mogą być użyteczne do:
a) nauczenia asesorów rozpoznawania smaków i ich rozróżniania (patrz Rozdział 8);
b) nauczenia asesorów i zapoznania ich z różnymi rodzajami testów progowych (patrz Rozdział 9);
c) uświadomienia asesorom ich własnej wrażliwości smakowej;
d) umożliwienia prowadzącym ocenę dokonania wstępnej klasyfikacji asesorów.
Metody te mogą być także wykorzystywane do okresowego sprawdzania wrażliwości smakowej asesorów, którzy już są członkami zespołu sensorycznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 3972:2016-07/AC1:2016-09P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3972:2016-07 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Metody badania wrażliwości smakowej
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza ISO 3972:2011 [IDT]
ICS 67.240
Elementy dodatkowe PN-ISO 3972:2016-07/AC1:2016-09P