PN-EN ISO 13299:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Ogólne wytyczne ustalania profilu sensorycznego

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano całościowy proces ustalania profilu sensorycznego. Profile sensoryczne mogą być ustalane dla wszystkich produktów lub próbek, które mogą być oceniane za pomocą zmysłów wzroku, węchu, smaku, dotyku, lub słuchu (np. żywność, napoje, wyroby tytoniowe, kosmetyki, tekstylia, papier, opakowania, próbki powietrza lub wody). Niniejsza norma może być także użyteczna w badaniach procesów poznawczych i zachowań ludzi.
Niektóre zastosowania profilowania sensorycznego podano niżej:
— w procesie rozwoju produktu lub wprowadzania zmian;
— do zdefiniowania produktu, standardu produkcji lub standardu handlowego w aspekcie jego wyróżników sensorycznych;
— do zdefiniowania wzorca produktu "świeżego" w badaniach trwałości przechowalniczej;
— do analizowania i ulepszania trwałości przechowalniczej produktu;
— do porównywania produktu z produktem referencyjnym lub z innymi podobnymi produktami będącymi na rynku lub na etapie rozwoju;
— do mapowania postrzeganych cech produktu w celu odniesienia ich do czynników takich jak właściwości instrumentalne, chemiczne lub fizyczne;
— do scharakteryzowania zapachów obcych lub smaków obcych w próbce według rodzaju i intensywności (np. podczas analizowania zanieczyszczeń);

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13299:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Ogólne wytyczne ustalania profilu sensorycznego
Data publikacji 06-05-2016
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN ISO 13299:2016 [IDT], ISO 13299:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13299:2010 - wersja angielska
ICS 67.240