PN-EN ISO 10399:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Metoda duo-trio

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę oznaczania czy istnieje wyczuwalna różnica lub podobieństwo między próbkami dwóch produktów. Metoda jest procedurą wyboru wymuszonego. Metoda ma zastosowanie do określenia czy istnieje różnica w pojedynczej cesze sensorycznej lub w kilku cechach. Metoda jest statystycznie mniej efektywna niż metoda trójkątowa (opisana w ISO 4120) ale jest łatwiejsza do wykonania przez asesorów. Metoda ta ma zastosowanie nawet wtedy, gdy nieznany jest charakter różnicy (tzn. nie określa ona wielkości, ani kierunku różnicy między próbkami, ani też nie wskazuje na cechę (y) odpowiedzialną za różnicę). Metodę można stosować wyłącznie dla produktów w miarę jednorodnych.
Metoda jest skuteczna do
a) oznaczania czy
1) występuje wyczuwalna różnica (test duo-trio dla różnicy), lub
2) nie występuje wyczuwalna różnica (test duo-trio na podobieństwo), gdy na przykład dokonuje się zmian w składnikach, przetwarzaniu, pakowaniu, przenoszeniu lub przechowywaniu, oraz
b) do wyboru, szkolenia i monitorowania asesorów.
Opisano dwie formy metody:
— technika odniesienia stałego, stosowana w przypadku, gdy jeden z produktów jest znany przez asesorów (np. próbką z regularnej produkcji)
— technika odniesienia zrównoważonego, stosowana w przypadku, gdy jeden produkt nie jest bardziej znany niż drugi.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10399:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Metoda duo-trio
Data publikacji 06-03-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN ISO 10399:2018 [IDT], ISO 10399:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10399:2010 - wersja angielska
ICS 67.240