PN-EN ISO 10399:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10399:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda duo-trio

Zakres

Omówiono procedurę oznaczania czy istnieje dostrzegalna różnica lub podobieństwo pomiędzy próbkami dwóch produktów. Metodę można stosować wyłącznie dla produktów dość jednorodnych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10399:2010 - wersja angielska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda duo-trio
Data publikacji 07-04-2010
Data wycofania 06-03-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN ISO 10399:2010 [IDT], ISO 10399:2004 [IDT]
ICS 67.240
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10399:2018-03 - wersja angielska