PN-ISO 4121:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania

Zakres

Opisano różne testy wykorzystujace kilka typów skal umożliwiających przeprowadzenie oceny sensorycznej. Metody można stosować do oceny organoleptycznych (na przykład smaku, zapachu, tekstury), szczególnych cech próbki (na przykład słodyczy, natężenia smaku miętowego lub miękkości) lub do badania zróżnicowania surowców, wpływu metody ich produkcji, przetwórstwa lub przechowywania. Opisano metody z wykorzystaniem skali interwałowej lub skali proporcji do punktowej oceny produktów żywnościowych oraz metody stosowane do oceny określonych produktów żywnościowych z wykorzystaniem skal porządkowych, obejmujące klasyfikację ogólną tych produktów lub ich szczególnych cech. W załączniku krajowym NA podano wykaz odpowiedników krajowych norm powołanych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4121:1998 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania
Data publikacji 10-12-1998
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza ISO 4121:1987 [EQV]
Zastępuje PN-A-04022:1964 - wersja polska
ICS 67.240