PN-EN ISO 4120:2007 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda trójkątowa

Zakres

Opisano procedurę określania czy istnieje zauważalna różnica lub podobieństwo w natężeniu ocenianej pojedynczej cechy jakościowej między dwoma próbkami produktów, nie pozwala ona wskazać ani wielkości natężenia różnicy ani jego kierunku, ani wskazania, które z cech odpowiadają za tę różnicę. Test określany jest jako "test przymusowego wyboru" i jest stosowany także przy selekcji, szkoleniu i monitorowaniu sprawności oceniających

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4120:2007 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda trójkątowa
Data publikacji 06-12-2007
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN ISO 4120:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4120:2007 - wersja angielska
ICS 67.240