PN-EN ISO 4120:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4120:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda trójkątowa

Zakres

Opisano procedurę określania czy istnieje zauważalna różnica lub podobieństwo w natężeniu ocenianej pojedynczej cechy jakościowej między dwoma próbkami produktów, nie pozwala ona wskazać ani wielkości natężenia różnicy ani jego kierunku, ani wskazania, które z cech odpowiadają za tę różnicę. Test określany jest jako "test przymusowego wyboru" i jest stosowany także przy selekcji, szkoleniu i monitorowaniu sprawności oceniających

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4120:2007 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda trójkątowa
Data publikacji 06-12-2007
Data wycofania 26-08-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN ISO 4120:2007 [IDT], ISO 4120:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4120:2007 - wersja angielska
ICS 67.240
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4120:2021-08 - wersja angielska