PN-ISO 6564:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metody profilowania smakowitości

Zakres

Podano metody opisu i oceny smakowitości produktów żywnościowych, przeprowadzane przez wykwalifikowanych i wyszkolonych oceniających. Metody profilowania opierają się na założeniu, że na smakowitość składają się częściowo możliwe do zidentyfikowania cechy zapachowe i smakowe, częściowo natomiast, zespół cech, które nie są możliwe do identyfikacji oddzielnie. Podano sposób pobierania próbek, ogólne wymagania dotyczące badań, metody badań, procedury, metodę konsensu i metody niezależne. W załączniku A podano przykład wypełnionego formularza podczas analizy profilowania smakowitości, a załączniku B - przykład wypełnionego formularza opisanej analizy smakowitości

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6564:1999 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metody profilowania smakowitości
Data publikacji 19-04-1999
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza ISO 6564:1985 [IDT]
ICS 67.240