PN-EN ISO 52022-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem

Zakres

W niniejszym dokumencie określono uproszczoną metodę opartą na charakterystykach cieplnych, słonecznych i oświetlenia dla oszklenia oraz charakterystykach słonecznych i oświetlenia dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej, w celu oszacowania całkowitego przenikania energii słonecznej, bezpośredniego przenikania energii i przenikania światła dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich urządzeń ochrony przeciwsłonecznej równoległych do oszklenia, takich jak żaluzje, żaluzje weneckie lub rolety. Położenie urządzenia ochrony przeciwsłonecznej może być wewnętrzne, zewnętrzne lub między pojedynczymi pojedynczymi szybami w systemie podwójnego oszklenia. Dokument stosuje się, gdy całkowite przenikanie energii słonecznej oszklenia zawiera się między 0,15 i 0,85. Żaluzje weneckie lub żaluzje traktuje się jako dostosowane tak, że nie ma bezpośredniej penetracji słonecznej. Zakłada się, że dla zewnętrznych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej i dla zintegrowanych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej przestrzeń między urządzeniami ochrony przeciwsłonecznej i oszkleniem nie jest wentylowana, a dla wewnętrznych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej przestrzeń ta jest wentylowana.
Wynikające wartości g podanej tu metody uproszczonej są przybliżone, a ich odchylenie od wartości dokładnych zawierają się w zakresie między +0,10 i -0,02. Wyniki mają zasadniczo tendencję do bycia po bezpiecznej stronie dla oszacowań obciążenia chłodzeniem. Wyniki nie są przeznaczone do stosowania w obliczeniach korzystnych zysków słonecznych, czy kryteriów komfortu cieplnego.
Uproszczona metoda oparta jest na normalnym padaniu promieniowania i nie uwzględnia ani kątowej zależności przepuszczalności i współczynnika odbicia, ani różnic rozkładu widmowego. Zaleca się wzięcie tego pod uwagę przy stosowaniu metody.
Uproszczoną metodę można również zastosować do elementów nachylonych.
Ten dokument można stosować, gdy przenikanie promieniowania słonecznego i odbicie słoneczne urządzeń ochrony przeciwsłonecznej znajdują się w następujących przedziałach:
0 ≤ τe,B ≤ 0,5 i 0,1 ≤ ρe,B ≤ 0,8
W przypadku współczynników odbicia i przenikania poza tymi zakresami stosuje się ISO 52022-3.
W przypadkach nieobjętych metodą podaną w niniejszym dokumencie dokładniejsze obliczenia oparte na właściwościach optycznych (ogólnie danych widmowych) szkła i urządzenia ochrony przeciwsłonecznej mogą być przeprowadzone zgodnie z normą ISO 52022-3.
UWAGA W Tablicy 1, we Wprowadzeniu, pokazano pozycję niniejszego dokumentu w obrębie zestawu norm EPB w kontekście struktury modułowej, jak określono w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 52022-1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem
Data publikacji 04-10-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 52022-1:2017 [IDT], ISO 52022-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13363-1+A1:2010 - wersja polska, PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 - wersja polska
ICS 17.180.20, 91.120.10