PN-EN 14501:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Zasłony i żaluzje -- Komfort cieplny i wizualny -- Właściwości eksploatacyjne i klasyfikacja

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do całego zakresu żaluzji, markiz i zasłon określonych w EN 12216, nazywanych w niniejszym dokumencie urządzeniami ochrony przeciwsłonecznej. Określono odpowiednie właściwości i klasyfikacje:
— w odniesieniu do komfortu cieplnego:
— współczynnika promieniowania słonecznego (całkowitej transmitancji energii słonecznej gtot);
— pomocniczego współczynnika wymiany ciepła;
— bezpośredniej przenikalności promieniowania słonecznego;
— w odniesieniu do komfortu wizualnego:
— właściwości dotyczących zaciemnienia;
— zapewnienia prywatności w nocy;
— kontaktu wzrokowego z otoczeniem zewnętrznym;
— zapobiegania olśnieniu;
— wykorzystania światła dziennego;
— zapewnienia naturalności kolorów.
UWAGA Dla innych celów można użyć bardziej szczegółowych metod z zastosowaniem różnych parametrów.
Pewne właściwości (np. gtot) nie mają zastosowania, gdy urządzenia ochrony przeciwsłonecznej nie są równoległe do oszklenia (np. markizy z ramionami składanymi).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń ochrony przeciwsłonecznej z wykorzystaniem materiałów fluorescencyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14501:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Zasłony i żaluzje -- Komfort cieplny i wizualny -- Właściwości eksploatacyjne i klasyfikacja
Data publikacji 12-08-2021
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 14501:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14501:2005 - wersja angielska
ICS 91.060.50