PN-Z-04265:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorku amonu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej objętości powietrza przez sączek membranowy w celu osadzenia na nim aerozolu chlorku amonu, wymywaniu związku rozcieńczonym kwasem siarkowym i reakcji jonów amonowych z odczynnikiem Nesslera. Powstający produkt barwy żółto-pomarańczowej jest podstawą oznaczania spektrofotometrycznego. Najmniejsze stężenia chlorku amonu jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 1,6 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04265:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorku amonu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 25-04-2000
Data wycofania 25-09-2017
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30