PN-Z-04006-01:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dwutlenku chloru -- Oznaczanie dwutlenku chloru na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Metoda jest stosowana do badania powietrza na stanowisku pracy podczas kontroli warunków sanitarno - higienicznych. Metodę można stosować jeżeli próbka zawiera chlor, lecz nie może być stosowana, jeżeli próbka zawiera ozon lub dwutlenek siarki. Najmniejsza ilość dwutlenku chloru jaka może być oznaczona wynosi 0,2 miligrama w metrze sześciennym powietrza. Metoda polega na reakcji dwutlenku chloru z jodkiem potasu, utlenieniu jodu, utworzeniu różowego kompleksu i oznaczaniu intensywności barwy tego kompleksu metodą spektrofotometryczną przy długości fali 515 nm. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, pobieranie próbek, przygotowanie skali wzorców, sporządzenie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników oznaczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04006-01:1982 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dwutlenku chloru -- Oznaczanie dwutlenku chloru na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 21-06-1982
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30