PN-Z-04494:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu nadoctowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania kwasu nadoctowego (nr CAS:79-21-0) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się w obecności bromu, chloru, chloranu(I) sodu, manganianu(VII) potasu. Najmniejsze stężenie kwasu nadoctowego, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,08 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 20 l)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04494:2018-09 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu nadoctowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Data publikacji 11-09-2018
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30