PN-Z-04497:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie wodorotlenku wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania wodorotlenku wapnia (nr CAS: 1305-62-0) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się w obecności innych związków wapnia w badanym powietrzu. Najmniejsze stężenie wodorotlenu wapnia, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,1 mg/m3 we frakcji wdychalnej aerozolu (dla próbki powietrza o objętości 720 l) i 0,07 mg/m3 we frakcji respirabilnej aerozolu (dla próbki powietrza o objętości 648 l)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04497:2018-09 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie wodorotlenku wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 12-09-2018
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30