PN-EN 13476-2:2018-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13476-2+A1:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A

Zakres

W niniejszej części EN 13476, łącznie z EN 13476-1, określono definicje oraz wymagania dla rur, kształtek i systemu, opartych na systemach przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), przeznaczonych do stosowania w systemach podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Niniejsza część ma zastosowanie do rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, oznaczanych jako typ A.
Określa ona metody i parametry badania, jak również wymagania.
Niniejszą część stosuje się do:
a) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku; odzwierciedla to cecha "U” na wyrobie;
b) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku (symbol obszaru zastosowania "U”) oraz wewnątrz konstrukcji budowli (symbol obszaru zastosowania „D”); odzwierciedla to cecha "UD” na wyrobie.
Niniejsza część ma zastosowanie do połączeń rur i kształtek o ściankach strukturalnych ze zintegrowanym kielichem lub bez kielicha i z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, jak również do połączeń spawanych i zgrzewanych.
W niniejszej części podano zakres wymiarów rur i kształtek, omówiono materiały, konstrukcje rury, klasy sztywności, klasy zastosowań, klasy tolerancji oraz określono zalecenia dotyczące barw.
UWAGA Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13476-2:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A
Data publikacji 07-05-2018
Data wycofania 02-12-2020
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 13476-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13476-2:2008 - wersja polska
ICS 23.040.01, 93.030
Zastąpiona przez PN-EN 13476-2+A1:2020-12 - wersja angielska