PN-EN 13476-1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, łącznie z EN13476-2 i EN 13476-3, określono definicje oraz ogólne wymagania dla rur, kształtek i systemu, opartych na systemach przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), przeznaczonych do stosowania w systemach do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Niniejszą część stosuje się do:
a) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku; odzwierciedla to cecha "U” na wyrobie;
b) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku (symbol obszaru zastosowania „U”) oraz wewnątrz konstrukcji budowli (symbol obszaru zastosowania ”D”); odzwierciedla to cecha "UD” na wyrobie.
Niniejszą normę razem z EN 13476-2 i EN 13476-3, stosuje się do połączeń rur i kształtek o ściankach strukturalnych ze zintegrowanym kielichem lub bez kielicha i z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, jak również do połączeń spawanych i zgrzewanych.
W niniejszej części normy podano ogólne aspekty oraz wytyczne dotyczące krajowego wyboru klas i poziomów wymagań, opcje te przedstawiono w Części 2 i 3 niniejszej normy.
W EN 13476-2 i EN 13476-3 określono właściwości materiału, wymiary i tolerancje, metody i parametry badań oraz wymagania dla rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, typ A, oraz rur z gładką powierzchnią wewnętrzną i profilowaną powierzchnią zewnętrzną, typ B.
W niniejszej normie łącznie z EN 13476-2 i EN 13476-3 podano zakres wymiarów rur i kształtek, materiały, konstrukcje rury, klasy sztywności i klasy tolerancji oraz przedstawiono zalecenia dotyczące barwy.

UWAGA 1 Zadaniem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

UWAGA 2 Rury, kształtki oraz inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm wyrobu, do której odniesiono się w Rozdziale 2, mogą być stosowane z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą normą, jeśli są zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów przyłączeniowych podanymi w Częściach 2 i 3 niniejszej normy oraz z wymaganiami użytkowymi podanymi w Rozdziale 9.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13476-1:2018-05/Ap1:2022-04E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 13476-1:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe
Data publikacji 15-05-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 13476-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13476-1:2008 - wersja polska
ICS 23.040.01, 93.030
Elementy dodatkowe PN-EN 13476-1:2018-05/Ap1:2022-04E