PN-Z-04496:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie wodorku litu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania wodorku litu (nr CAS: 7580-67-8) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się w obecności innych związków litu w badanym powietrzu. Najmniejsze stężenie wodorku litu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,0008 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 720 l)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04496:2018-09 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie wodorku litu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 12-09-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04246-2:1996 - wersja polska
ICS 13.040.30